การแสดงกลองสะบัดชัย

YouTube Preview Image

  •  การแสดงกลองสะบัดชัย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ไพร่พลในยามมีศึกสงคราม ด้วยลีลาการตีที่โลดโผน

Comments are closed.