การแสดงกลองสะบัดชัย

[youtube]http://youtu.be/6rZ5KKICGMQ[/youtube]

  •  การแสดงกลองสะบัดชัย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ไพร่พลในยามมีศึกสงคราม ด้วยลีลาการตีที่โลดโผน

Comments are closed.